Kalender

Nov
6
Mi
DFG-VK: Kalaschnikov
Nov 6 um 19:00 – 20:00
Nov
20
Mi
DFG-VK: Kalaschnikov
Nov 20 um 19:00 – 20:00
Dez
4
Mi
DFG-VK: Kalaschnikov
Dez 4 um 19:00 – 20:00
Dez
18
Mi
DFG-VK: Kalaschnikov
Dez 18 um 19:00 – 20:00
Jan
1
Mi
DFG-VK: Kalaschnikov
Jan 1 um 19:00 – 20:00
Jan
15
Mi
DFG-VK: Kalaschnikov
Jan 15 um 19:00 – 20:00
Feb
5
Mi
DFG-VK: Kalaschnikov
Feb 5 um 19:00 – 20:00
Feb
19
Mi
DFG-VK: Kalaschnikov
Feb 19 um 19:00 – 20:00
Mrz
4
Mi
DFG-VK: Kalaschnikov
Mrz 4 um 19:00 – 20:00
Mrz
18
Mi
DFG-VK: Kalaschnikov
Mrz 18 um 19:00 – 20:00