Kalender

Dez
29
So
Barnamay Kurdi
Dez 29 um 15:00 – 16:00
Jan
5
So
Barnamay Kurdi
Jan 5 um 15:00 – 16:00
Jan
12
So
Barnamay Kurdi
Jan 12 um 15:00 – 16:00
Jan
19
So
Barnamay Kurdi
Jan 19 um 15:00 – 16:00
Jan
25
Sa
17grad
Jan 25 um 13:00 – 14:00
Jan
26
So
Barnamay Kurdi
Jan 26 um 15:00 – 16:00
Feb
2
So
Barnamay Kurdi
Feb 2 um 15:00 – 16:00
Feb
9
So
Barnamay Kurdi
Feb 9 um 15:00 – 16:00
Feb
16
So
Barnamay Kurdi
Feb 16 um 15:00 – 16:00
Feb
22
Sa
17grad
Feb 22 um 13:00 – 14:00