Kalender

Mai
3
So
Barnamay Kurdi
Mai 3 um 15:00 – 16:00

Kurdisches Programm

Mai
10
So
Barnamay Kurdi
Mai 10 um 15:00 – 16:00

Kurdisches Programm

Mai
17
So
Barnamay Kurdi
Mai 17 um 15:00 – 16:00

Kurdisches Programm

Mai
24
So
Barnamay Kurdi
Mai 24 um 15:00 – 16:00

Kurdisches Programm

Mai
31
So
Barnamay Kurdi
Mai 31 um 15:00 – 16:00

Kurdisches Programm

Jun
7
So
Barnamay Kurdi
Jun 7 um 15:00 – 16:00

Kurdisches Programm

Jun
14
So
Barnamay Kurdi
Jun 14 um 15:00 – 16:00

Kurdisches Programm

Jun
21
So
Barnamay Kurdi
Jun 21 um 15:00 – 16:00

Kurdisches Programm

Jun
28
So
Barnamay Kurdi
Jun 28 um 15:00 – 16:00

Kurdisches Programm

Jul
5
So
Barnamay Kurdi
Jul 5 um 15:00 – 16:00

Kurdisches Programm